Ny praksis om ulovlige aktionærlån

I september 2012 blev det vedtaget, at ulovlige aktionærlån fremover skal beskattes.

Hvad er et aktionærlån?
Der er tale om et aktionærlån, når et selskab yder et lån til en fysisk person, der har en bestemmende indflydelse på selskabet i kraft af ejerskab eller rådighed over stemmerettigheder.

For at der er tale om et aktionærlov, kræves der derfor at

  • Et dansk eller udenlandsk selskab udlåner penge
  • Låntager er en fysisk person og
  • Låntager har aktier/anparter i selskabet

Hvad betyder beskatningen af aktionærlån i praksis?
I praksis indebærer beskatningen, at lånet beskattes som løn eller udbytte.

Hvad hvis lånet tilbagebetales?
Selvom der er tale om et reelt lån, og dette således tilbagebetales, beskattes lånet alligevel.
Hvis lånet tilbagebetales, beskattes selskabet dog ikke ved tilbagebetalingen.

Kan man så aldrig låne af selskabet uden at blive beskattet?
Et lån vil ikke blive beskattet, hvis der er tale om en af følgende situationer:

1. Lån, der ydes som led i sædvanlige forretningsmæssige dispositioner
Et sådant lån kan f.eks. være lån til selskabets eneaktionær, hvor selskabet allerede yder løbende lån til tilsvarende dispositioner og på tilsvarende vilkår med uafhængige tredjemand.

2. Sædvanlige lån fra pengeinstitutter
Her åbnes op for, at en aktionær med aktiepost i et pengeinstitut kan optage et sædvanligt banklån i dette pengeinstitut.

3. Lån til selvfinansiering

NY PRAKSIS – Hovedaktionærer kan undgå efterfølgende ”dobbelt” udbyttebeskatning

Reglerne om aktionærlån blev oprindelig lavet med henblik på at undgår at aktionærer trak penge ud af selskaberne med en skattemæssig fordel.

SKAT har dog i starten af 2015 tilkendegivet, at man som aktionær ikke bliver beskattet, hvis lånet efterfølgende trækkes ud af selskabet som udbytte.

Det betyder, at det lån, en aktionær har fået og som er blevet beskattet, ikke beskattes igen, når beløbet trækkes ud af selskabet som et udbytte.

Selve lånet beskattes altså fortsat! Men man slipper for dobbeltbeskatningen, da udbyttet ikke længere beskattes, når lånet er blevet beskattet.

Derfor skal vi komme med følgende

Opfordring

Alle, der er blevet beskattet af et aktionærlån og samtidig af et udbytte af samme beløb, opfordres til at gennemgå beskatningen en ekstra gang.

Der er muligvis penge at hente fra SKAT, hvis der er sket en dobbeltbeskatning.

Posted in Jura