Ny ejendomsmæglerlov

Folketinget har vedtaget en ny ejendomsmæglerlov, ”Lov om formidling af fast ejendom m.v.”. Loven træder i kraft den 1. januar 2015. Formålet med den nye lov er at forbedre forbrugerbeskyttelsen, lette ejendomsmæglerne for administrative byrder, og at skabe mulighed for et mere effektivt boligmarked.

Den nye lov indeholder følgende ændringer:

Ejendomsmæglere skal ikke drage omsorg for eller rådgive køber
Ejendomsmægleren stadig oplyse køber om de forhold, der er relevante for handlen, men det tydeliggøres overfor køberen, at denne bør søge rådgivning hos en objektiv part.

Forenklet salgsopstilling
Fremover må mæglerne ikke længere udarbejde finansieringsforslag. Desuden vil det være frivilligt, om mæglerne vil beregne en brutto- og nettoudgift. Typisk har køber selv kontakt til egen bank vedrørende finansiering, hvilket forventes at give køber et mere reelt billede af den kommende boligudgift. Desuden skal oplysninger om mæglerens samarbejde med realkreditinstitutter og forsikringsselskaber ikke angives på forsiden af salgsopstillingen, men kan i stedet skrives på mæglerens hjemmeside.

Ejendomsmæglerens honorar og binding
Det er ikke længere et krav, at hver enkelt ydelse specificeres og ej heller at vederlaget for de enkelte ydelser fremgår. Den nye lov lemper også reglerne for binding, således at en aftale mellem mægler og sælger kan løbe tidsubegrænset, modsat de gældende regler hvor formidlingsaftalen skal fornys efter 6 måneder. Kun hvis aftalen foreskriver, at der skal betales gebyr ved opsigelse, er der en begrænsning på seks måneder efter de nye regler.

Nye salgsformer
Det er i dag ikke tilladt at afholde åbne budrunder eller oplyse potentielle købere om størrelsen på evt. andre køberes bud på ejendommen. Den nye lov giver mulighed for, at det kan blive muligt at sælge fast ejendom ved åbne og lukkede budrunder og andre auktionslignede fremgangsmåder.

Kommende detailregulering
Loven skal følges af en eller flere bekendtgørelser med detailregler, og det er derfor først muligt at vurdere omfanget af lovens ændringer, når bekendtgørelsen kommer.

Posted in Jura