Fra Huslejenævnet til boligretten

Fast ejendom er fantastisk. Det er spændende, der er penge at tjene, og det er en (nogenlunde) værdifast investering.

Men det kan også være en risikofyldt investering, særligt hvis man støder på en lejer, som klager over huslejen. Selvom jeg også har bistået lejere, som er kommet i klemme hos en urimelig udlejer, ser jeg primært mig selv som advokat på udlejers side. Jeg er selv udlejer, og kender derfor til de kvaler og ærgrelser man som udlejer af og til kan støde på.

De fleste udlejere har prøvet at modtage klager over huslejens størrelse, og når sagen ender i Huslejenævnet, er det oftest lejeren som får ret. Huslejen nedsættes, ofte uden forklaring, til et ekstremt lavt niveau, helt ude af trit med lejlighedens reelle markedsværdi.

Desværre finder alt for mange udlejere sig i Huslejenævnets afgørelser. Det kan være besværligt og tidskrævende at indbringe sagen for boligretten, men det er min erfaring, at her får piben ganske often en anden lyd. I boligretten er det nemlig (på trods af Huslejenævnets afgørelse) lejeren, der skal føre bevis for at lejen retmæssigt skal være lavere end den leje, som var aftalt i kontrakten.

Lejeloven og de regler, som gælder er ret komplicerede og det ovenstående er derfor simplificeret. Ring mig op, eller send en mail via hjemmesiden, hvis du vil vide mere.

Posted in Jura