Formelle forhold

Carlsen Advokater er et advokatanpartsselskab som drives fra Sølystvej 57, 8600 Silkeborg under CVR nr. 33 07 56 50.

I Danmark kan man alene drive advokatvirksomhed, hvis man er beskikket af Justitsministeriet og medlem af Advokatsamfundet, der bl.a. fører tilsyn med, at advokatfirmaer overholder de regler, der gælder for advokatbranchen, herunder reglerne om god advokatskik i retsplejelovens § 126 samt De Advokatetiske Regler, som kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside.

Carlsen Advokater har tegnet ansvarsforsikring og stillet garanti i overensstemmelse med de af Advokatsamfundet fastsatte regler.
Forsikringen er tegnet i Tryg, Klausdalsbrovej 601, 2750 Ballerup med police nr. 674 20.237 og dækker al advokatvirksomhed.