Monthly Archives: March 2015

Ny praksis om ulovlige aktionærlån

I september 2012 blev det vedtaget, at ulovlige aktionærlån fremover skal beskattes. Hvad er et aktionærlån? Der er tale om et aktionærlån, når et selskab yder et lån til en fysisk person, der har en bestemmende indflydelse på selskabet i

Posted in Jura